ОБЩИ УСЛОВИЯ

Сигурност и поверителност

Политика за поверителност на „Адвансд Мениджмънт Консултинг“ ЕООД

Здравейте, 

 

Ние сме „Адвансд Мениджмънт Консултинг“ ЕООД, дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК BG201 411 953, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица, пл. "Македония" № 1, ет. 12. (по-долу в тази Политика, наричани накратко „Адвансд Мениджмънт Консултинг“).

 

Ние сме администратор на Вашите лични данни и като такъв отговаряме за обработката и съхранението на данните Ви по справедлив, прозрачен и сигурен начин, като се водим по възможно най-добрия начин от интересите Ви.

 

Полагаме необходимата грижа към Вашите лични данни. Позволете да Ви информираме за всички лични данни, които събираме, за какво ги използваме и как ги пазим.

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) контролира как боравим с вашите лични данни. КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на данни. Всички субекти на данни имат право да подават жалба пред КЗЛД по отношение на обработката на техните лични данни - данни за контакт и повече за процедурата могат да бъдат намерени на интернет адрес: cpdp.bg.

 

„Адвансд Мениджмънт Консултинг“ има длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗЗД), което наблюдава дейността ни по обработка на данни в нашата компания. Това е Виктор Папазов, 

vpapazov@premium.bg.

 

Можете да отправяте всякакви въпроси, свързани с Вашите лични данни, до екипа ни

на имейл: tedxvitosha@gmail.com

 

Тази версия на Политиката за поверителност на „Адвансд Мениджмънт Консултинг“ е изработена в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – GDPR.

 

Раздел 1

Лични данни, които събираме

 

Когато купувате билета си от нас, вие ни предоставяте своите лични данни:

• име    

• адрес за доставка или домашен адрес (незадължително);

• телефонен номер

• електронна поща (имейл)

• данни за плащане - когато предпочитаната опция за плащане е с карт/по банков път 

 

Ползваме тази информация, за да можем да осъществим продажба и да доставим до вас поръчания билет, т.е. личните данни са необходими за сключването и изпълнението на договор за продажба на билети между вас и „Адвансд Мениджмънт Консултинг“.

 

 

Раздел 2

Цели на обработката на данните

 

С поръчката на билет в tedxvitosha.com ние сключваме с Вас договор за продажба на билети за събитие. Основната цел, за която събираме и използваме горепосочените лични данни, е да направим възможно изпълнението на този договор - включително изпращането на билетите до Вас.

 

Вашите данни за контакт могат да бъдат използвани от нашия екип в случай на промени в определени събития или тяхното отменяне. Имейл адресът, който ни е бил представен в контекста на закупуването на билета при създаването на Вашия акаунт, може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква "е" на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

 

Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани, ако държавен орган се нуждае от сътрудничеството на „Адвансд Мениджмънт Консултинг“ във връзка с различни официални производства, включително досъдебни, съдебни и административни производства, свързани с искове и спорове на потребители, измами с билети и др.

 

Раздел 3

Период на съхранение на личните данни

 

Личните данни, посочени по-горе, се съхраняват при нас за неопределен период от време. Може да поискате премахване на данните си по всяко време след продажбата, като се свържете с нашия екип на tedxvitosha@gmail.com 

 

След изричното ви искане, данните ще бъдат премахнати от маркетинговите ни платформи, но ще бъдат съхранявани в архива на фирмата в случаи на евентуални съдебни искове или административни процедури в рамките на период от 5 години от датата на събитието, за което сте закупили билета си.

 

Раздел 4

Автоматизирана обработка на данни чрез бисквитки

 

Може да събираме Ваши лични данни посредством бисквитки. За да работи нашият уебсайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Бисквитките имат много различни цели, като например да направят уебсайта ни по-лесен за ползване, по-интуитивен и по-интересен. 

 

По какъв начин използваме бисквитките?

Използваме системни и проследяващи бисквитки, които събират различна информация относно действията на посетителите на нашия уебсайт. Тези данни се събират за целите на сигурност и настройки на интерфейса (така че нашият уебсайт да се показва по начин, подходящ за вашето устройство). Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете директно от браузъра си. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече се намират на Вашия компютър, през настройките на браузъра Ви. Също така можете да настроите повечето браузъри по начин, който забранява записването на нови бисквитки.

 

 

Раздел 5

Правно основание за обработката

 

Ние събираме Вашите данни на основания, позволени от европейското и българското законодателство (Регламент 2016/679, известен като Общ регламент за защита на личните данни или GDPR, и Закон за защита на личните данни, приет и изменен от българското Народно събрание). Събираме Вашите данни на следните основания:

 

1. Изпълнение на договор

Ние събираме Вашите лични данни, за да можем да доставим или предадем Вашите билети на Вас, за да Ви информираме за всякакви промени в предстоящи събития, анулирания или искове въз основа на нашите правила за връщане. Ние също обработваме Вашата платежна информация, за да можем да потвърдим, че сте извършили плащане, което Ви позволява да получите билета си.

 

За целите на изпълнението на задълженията ни към Вас, ние може да прехвърлим Вашите лични данни към куриерски фирми и финансови институции или институции за обработка на плащания (като банки, доставчици на платежни услуги и др.).

 

2. Легитимен (законен) интерес

Съхраняваме информацията, въведена от Вас в акаунта Ви в контекста на покупка на билети, тъй като считаме, че това е Ваш и наш легитимен интерес. Разполагаме с легитимен интерес да използваме тази информация за бъдещи маркетингови кампании и за да Ви информираме за вълнуващи бъдещи проекти.

 

Ние ще съхраняваме данните, свързани с Вашите плащания и покупки, за да се уверим, че тази информация е налична в случай на официални производства, като граждански дела (например, ако сме съдени за вреди), административни и наказателни разследвания (например проверка или ревизия от Агенцията за приходите), потребителски искове и спорове, измами с билети и др.

 

3. Съгласие

Ако не сте купили билет от нас, но сте се абонирали за нашите бюлетини или други информационни съобщения, необходимите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като напишете кратко писмо до tedxvitosha@gmail.com или кликнете върху бутона "Не искам да получавам повече имейли от TEDxVitosha" във всеки имейл, който ще получавате от нас.

 

Раздел 6

Други физически и юридически лица, получаващи Вашата информация

 

1. Плащания

За да обработим плащането Ви, данните Ви по повод плащането се споделят с нашите доставчици на платежни услуги.

 

* При въвеждане на данните за Вашата платежна карта в уеб магазина на TEDxVitosha, тези данни се получават директно от доставчиците на платежни услуги. Служителите на TEDxVitosha нямат достъп до пълната информация за плащанията, използвана при тези платежни операции – за Ваша защита за тях е видима само частична и ограничена информация.

 

2. Доставка / приемане на билети на място

Ние ще споделим личните данни във връзка с Вашата поръчка с куриерската компания, обслужваща доставката на Вашия билет, респ. – с нашите партньори, осигуряващи получаването на билета на определена каса/гише.

 

3. Официални органи и правно консултиране

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни или достъпни за различни държавни органи (разследващи и административни органи, данъчни органи, съдилища) във връзка с официални производства, включително досъдебни и съдебни производства и административни производства, свързани с искове и спорове на потребителите, измами с билети и др.

 

Раздел 7

Уведомление за промяна на тази Политика за поверителност

За всякакви промени в настоящата Политика за поверителност ще бъдете своевременно уведомени по имейл. Промените също могат да бъдат съобщевани и при посещение на уебсайта ни.

 

Раздел 8

Как осигуряваме сигурността на вашите данни

 

Всички Ваши лични данни ще бъдат пренасяни чрез SSL (защитен гнездови слой) при 128-битово криптиране (високо) (RSA при 1024 скорост на данните) и поради това трети лица не биха могли да злоупотребят с тях.

 

Конфиденциалност на данните

Естествено, Вашите данни ще бъдат опазвани и третирани със съответната конфиденциалност и няма да бъдат споделяни с трети страни. Съхранението на данните Ви става само, за да улесним обработката на Вашата поръчка.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Copyright TEDxVitosha 2021 all rights reserved.

This independent TEDx event

is operated under license from TED.